Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTitah KDYMM Sempena Perasmian Majlis Ilmu 2016

TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA

SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI

AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN,

SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

PERASMIAN MAJLIS ILMU 2016 SEMPENA HARI ULANG TAHUN KEPUTERAAN YANG KE-70 TAHUN

PADA

23HB OGOS 2016 BERSAMAAN 20HB ZULKAEDAH 1437


BERTEMPAT

DEWAN PLENARY, PUSAT PERSIDANGAN ANTARABANGSA BERAKAS,

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahir Rahmaanir Raheem


Alhamdulillah  Rabbil ‘Alameen, Wabihiee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya Wadden, Wassalaatu’ Wassalaamu ‘Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin, Wa’alaa Aalihee Wasahbihee Ajma’een, Waba’du.


Beta bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan limpah kurniaNya jua, dapatlah kita berkumpul pula, pada pagi yang berkat ini di Majlis Ilmu 2016.


Disamping kita digesa untuk meningkatkan iman dan takwa, kita juga disuruh untuk mendalami ilmu pengetahuan sebagai suluh dalam kehidupan.


Allah Subhanahu Wata’ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah, ayat sebelas tafsirnya : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan (dengan) beberapa darjat”.


Ilmu itu diibaratkan sebagai pelita, untuk dimanfaatkan pada saat manusia berhadapan dengan pelbagai cabaran. Sejauh mana ilmu itu diperolehi, sejauh itulah ia akan berperanan.


Beta sangat gembira, kerana perhimpunan para intelek dan cendekiawan, terus disemarakkan di negara ini. Landasan ini amatlah penting, untuk kita dapat mengupas dan mendalami apa-apa yang ada kaitan dengan pembangunan bangsa.


Pada tahun ini, Majlis Ilmu memaparkan satu tema yang cukup mencabar, berbunyi : “Menjana Perhubungan Berkat dan Selamat Pemankin Kesejahteraan Ummah”.


Tema ini cukup ‘relevan’ untuk melebarkan perbahasan mengenai peranan perhubungan dalam pembangunan bangsa dan negara, apatah lagi dunia sekarang sudah dibungkus oleh istilah globalisasi tanpa sempadan.


Dari dimensi duniawi dan ukhrawi, kita telah dipandu untuk menjaga hubungan dengan Allah dan juga hubungan kita sesama manusia sendiri.


Hubungan dengan Allah berpaksikan iman, takwa dan ehsan, dalam makna, setiap amalan baik di dunia ini adalah penghubung untuk mendapatkan keredhaan Allah di akhirat.


Sementara perhubungan sesama manusia pula, ialah dalam konteks pertalian diplomatik, sosial, ekonomi dan sebagainya yang membawa kepada keamanan, kesejahteraan dan faedah bersama.


Sebaliknya, jika tanpa perhubungan, maka sesuatu yang baik dan bermanfaat tidak mungkin untuk diperolehi.


Setiap negara membangun, pasti memerlukan masyarakat dinamik, social mobility  dan ekonomi yang kental lagi kompetitif.


Matlamat ini hanya boleh dicapai dengan adanya sistem perhubungan yang berkesan untuk mengendalikan pelbagai pergerakan, barangan, perkhidmatan dan maklumat.


Dengan berlakunya kelancaran perhubungan, maka sudah barang tentu akan dapat membuka peluang-peluang pasaran, pencarian pekerjaan dan malah ruang perekonomian yang sangat luas.


Sistem perhubungan dan pengangkutan yang cemerlang adalah sejajar dengan kehendak syari’at Islam, untuk memudahkan ummah bertebaran di muka bumi bagi mencari ilmu dan rezeki.


Tidak diragukan lagi, perhubungan yang sihat, berkat dan selamat akan membawa kepada kejayaan dan kesejahteraan. Namun begitu, perlu juga diingat, bahawa ledakan teknologi kini tidak kurang membawa kepelbagaian gaya hidup dikalangan masyarakat sejagat. Ada yang baik dan ada juga yang buruk. Kerana itu, semuanya mesti dilihat dan dikendalikan dengan bijaksana.


Kita sedia memahami, bahawa seluruh dunia kini adalah terkait dengan rangkaian pengangkutan dan ICT canggih. Ia menjamin pengurusan yang cepat dan mudah untuk kemajuan masa depan.


Baru-baru ini Kerajaan Beta telah melancarkan rancangan peningkatan sistem Pengangkutan Awam ke arah mencapai matlamat perkembangan ekonomi.


Penubuhan badan-badan berkuasa iaitu Autoriti Maritim dan Pelabuhan; dan Autoriti Pengangkutan Awam, juga sedang giat diteliti untuk merancang sistem pengangkutan secara berterusan.


Beberapa cabaran sedia menunggu, diantaranya penyediaan prasarana, kesesakan lalu lintas dan penggunaan laluan serta jalan raya yang selamat.


Sejajar dengan tuntutan syari’at dan pendekatan bersepadu semua agensi kerajaan, Beta yakin, Majlis Ilmu pada tahun ini akan dapat menghuraikan dengan jelas istilah Perhubungan Berkat dan Selamat itu, sebagaimana yang diharapkan.    


Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah,  Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.