Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTitah KDYMM Sempena Perasmian Majlis Ilmu 2017

TITAH
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

PERASMIAN MAJLIS ILMU 2017
SEMPENA HARI ULANG TAHUN
KEPUTERAAN YANG KE-71 TAHUN


PADA HARI SELASA
18 SAFAR 1439 / 07 NOVEMBER 2017


BERTEMPAT
DEWAN PLENARY,
PUSAT PERSIDANGAN ANTARABANGSA, BERAKAS
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Alhamdulillah Rabbil ‘Alameen, Wabihiee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya Wadden, Wassalaatu’ Wassalaamu ‘Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin, Wa’alaa Aalihee Wasahbihee Ajma’een, Waba’du.

Beta bersyukur ke hadhrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan limpah rahmat serta izin-Nya jua, dapatlah kita hadir dan berkumpul di Majlis Ilmu pada pagi yang mubarak ini.

Beta sangat gembira, kerana Majlis Ilmu diungkayahkan pada ketika, negara masih saja dalam suasana meraikan sambutan Jubli Emas Beta menaiki Takhta.

Pada tahun ini, Majlis Ilmu memaparkan tema: “Mensyukuri Kepimpinan, Terutama Perkhidmatan Ugama, Sepanjang 50 Tahun Pemerintahan Beta”.

Beta juga difahamkan, bahawa satu ‘Ceramah khas’ akan disampaikan, bertajuk: “Pemerintahan Raja Yang Salih Membawa Berkat”.

Tidak syak lagi, majlis ini akan mendepani usaha, untuk mencari tafsiran tepat siapakah raja, apa tugas dan peranan serta kesan daripada tindak-tanduk raja?

Semua ini akan jadi tugas dan tanggungjawab para ilmuan juga untuk memberikan perspektif yang sahih.

Tugas ini bukanlah ringan, malah berkehendakkan para ilmuan yang benar-benar ahli serta amanah.

Bercakap mengenai kepimpinan, ia adalah berkait rapat dengan ilmu. Tanpa ilmu, kepimpinan boleh saja pincang. Mengapakah begitu? Kerana bukankah ilmu itu ‘pelita’? Cubalah bayangkan kalau kita berjalan di dalam gelap tanpa pelita?

Kerana itu, Beta sangat teruja, dengan Majlis Ilmu ini dapat diadakan pada setiap tahun, yang disempenakan dengan Hari Keputeraan Beta. Banyaklah ilmu yang boleh dikaut daripada majlis ini.

Dunia kini penuh dengan cabaran. Diantara cabaran yang sering-sering menggugat ialah cabaran dalam amalan berugama. Ia silih berganti, seperti saja tidak ada kesudahannya.

Dalang yang membawa cabaran, sangat suka menghambur-hamburkan pendapat, seperti memburuk-burukkan amalan bertahlil, menolak ziarah kubur, mempertikai sambutan Maulid Ar-Rasul, membaca Al-Qur’an sebelum memulakan tugas dan lain-lain, dengan alasan, semua itu tidak dibuat oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Mereka ini tidak mahu mendengar penerangan-penerangan oleh para ‘Ulama, kecuali terus saja berdegil dengan pendapat dan pendirian mereka.

Ini tidak boleh dibiarkan untuk terus berleluasa. Walaupun kita sudah berusaha dengan pelbagai cara, melalui dakwah dan nasihat, untuk memberhentikan amalan dan pendapat yang menyalahi kebiasaan ini, namun masih saja kedengaran ia berlaku, dilakukan oleh pihak-pihak yang degil itu.

Pada hemat Beta, ada eloknya perkara ini ditangani secara undang-undang dengan menyediakan peruntukkan di bawah akta bersesuaian, untuk menyekat sama sekali pendapat atau amalan songsang menolak tahlil, mempertikai sambutan Maulid Ar-Rasul, ziarah kubur, membaca Al-Qur’an sebelum memulakan tugas dan lain-lain seumpamanya.

Hanya dengan cara ini sahaja, semua di’ayah untuk mempengaruhi atau mengganggu-gugat keharmonian berugama di negara ini dapat disekat dengan berkesan.

Kita tidak mampu untuk membiarkan sesiapa jua untuk membawa atau mengimport sebarang ajaran yang boleh memecahbelahkan umat Islam di negara ini.

Inilah azam dan pendirian kita yang tidak dapat dikompromi sama sekali. Kita akan tetap dengan pendirian ini.

Aliran akidah yang kita pegang, ialah aliran Ahli Sunnah Waljama’ah. Tidak sesiapapun yang boleh melangkahinya. Ia telah pun dikanunkan dalam Perlembagaan sebagai dasar muktamad kita.

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.